چه داروهایی جواب آزمایش خون را تحت تاثیر قرار می دهد؟

نویسنده: مریم یراقی
مدت زمان مطالعه: ۵ دقیقه

تقریبا هیچ ازمایش و تستی نیست که از یک یا چند دارو تاثیر نگیرد، تداخلات دارویی یکی از مهم ترین علت های خطاهای آزمایشگاهی به شمار می‌رود. شدت این تداخلات میتواند خفیف ، شدید و یا تهدید کننده باشد و ممکن است جواب آزمایش به صورت دقیق به دست نیاید. بنابراین اگر فرد ازمایش دهنده هرگونه دارویی مصرف میکند باید به آزمایشگاه اطلاع دهد ، آزمایشگاه تاثیر داروها بر آزمایش های بیمار را بررسی می‌کند و در صورتی که بر جواب تست اثر داشته باشد ممکن است تصمیم بگیرد نمونه گیری را تا چندروز پس از پایان مصرف دارو عقب بیندازد یا پس از مشورت با پزشک مصرف دارو را متوقف کند.

برای مثال مصرف آنتی بیوتیک ها سبب منفی شدن جواب آزمایش کشت باکتری و جستجو انگل در مدفوع می‌شود.

همچنین داروهایی که میتوانند نتایج تجزیه تحلیل ادرار فرد آزمایش دهنده را تحت تاثیر قرار دهند عبارت اند از:

 • مکمل های ویتامین C
 • مترونیدازول
 • ریبوفلاوین
 • ملین های آنتراکینون
 • متوکاربامول
 • نیتروفورانتوئین
تداخل داروها با جواب آزمایش

چه داروهایی روی کدامین تست ها تاثیر مستقیم میگذارند؟

در اینجا مثال هایی از هر تست خون مشخص و تاثیر داروها روی جواب آن تست را به اطلاع شما می‌رسانیم.

 • ACE : مصرف کاپتوپریل و آنالاپریل بر نتایج این تست اثر دارد.
 • Albumin: مصرف داروهای OCP سبب کاهش میزان البومین در نتیجه ازمایش میشود.
 • Aldostrone: داروهای ضد فشارخون و دیورتیک ها
 •  AST ALK,  : داروهای هپاتوکسیک بر نتیجه این تستها موثر هستند.
 • ALT : داروهای هپاتوکسیک و مصرف داروهای OCP سبب افزایش میشود.
 • BHCG : مصرف کلروپرومازین ممکن است جواب تست را مثبت کاذب نشان دهد.
 • Cortisol : داروی اسپرینولاکتین و کیناکرین استفاده نکرده باشد.
 • Ferritin : قبل از آزمایش ترکیبات آهن استفاده نشود.
 • HDL : عدم مصرف داروهای کلوفیبرات
 • Iron : مصرف ترکیبات آهن متوقف شود، داروهای OCP سبب افزایش میشود.
 • PT : مصرف وارفارین و هیرودین منجر  به تغییر در نتیجه تست میشود.
 • T3 و T4 : بارداری ، مصرف داروهای هورمونی و هورمون تراپی بر جواب تست اثر دارد.
 • TG : از سه روز قبل الکل و ورزش سنگین متوقف شود و مصرف داروهای OCP سبب افزایش میشود.
 • Urea و U. acid :  مصرف داروهای نفروتوکسیک و سالیسیلاتها روی جواب تست اثر دارد.
 • Vit C : ضدبارداری های خوراکی اثر دارد.
 • Vit E: مصرف الکل نیز بر جواب تست تاثیر میگذارد.
 • Zn : مصرف داروهای OCP سبب کاهش میزان آن میشود.
 • پتاسیم(K) : مصرف داروهایی از جمله کاپتوپریل، دگزامتازون ، آتنولول، سیکلوسپورین و … سبب افزایش و داروهایی مثل کاربامازپین، متوکلوپرامید ، پرومتازین، بتامتازون و … سبب کاهش مقدار پتاسیم خون میشود.

بنابراین:

توجه به داروهایی که می تواند آزمایش خون شما را تحت تاثیر قرار دهد از نکات مهم قبل انجام آزمایش خون است.